საქართველოს ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს მიერ 2013 წლის 29 იანვარს მოეწყო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "კონფლიქტების მოწესრიგებისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკანონმდებლო ბაზის შესახებ". მომხსენებელი–აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტი, პოლიტიკური ორგანიზაციის "დედა სამშობლო" ხელმძღვანელი–თემურ გუგეშაშვილი. კონფერენციაზე განიხილეს 6 აქტუალური კანონპროექტი:

ა) საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოში არსებული ინტერნაციონალური და შიდარეგიონული კონფლიქტების მოწესრიგების სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ;

ბ) საქართველოს სახელმწიფოებრივი მოწყობის ზოგადი პრინციპების შესახებ;

გ) სეპარატიზმის, ეთნოკონფლიქტებისა და  რეგიონალური პრობლემების მოწესრიგების ზოგადი პრინციპების შესახებ;

დ) აფხაზეთის რეგიონში კონფლიქტის მოწესრიგების ძირითადი საფუძვლების შესახებ;

ე) შიდა ქართლის ნაწილში (ყოფილი ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი) კონფლიქტის მოწესრიგების ძირითადი საფუძვლების შესახებ;

ვ) ე.წ. "თურქი მესხების" პრობლემის მოწესრიგების ძირითადი საფუძვლების შესახებ.


 

*   *   *

2013 წ. 5 თებერვალს საქართველოს ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს მიერ მოეწყო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია ანუ საქართველოში საშუალო ფენის შექმნის ეკონომიკური პროგრამა". მომხსენებელი–აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტი, პოლიტიკური ორგანიზაციის "დედა სამშობლო" ხელმძღვანელი–თემურ გუგეშაშვილი.

 

*  *  *

2013 . 21 თებერვალს საქართველოს ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო საბჭომ მოაწყო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ”საქართველოში ინტელექტის განვითარების ხელშეწყობის პრობლემები". მომხსენებელი სამეცნიეროსაპროექტო საინოვაციო საქმიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი საქართველოს ეროვნული აკადემიის საპატიო აკადემიკოსი ნუგზარ შავთვალაძე; თანამომხსენებლები: აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, პოლიტიკური ორგანიზაციის "დედა სამშობლო" ხელმძღვანელი თემურ გუგეშაშვილი; .გარსევანიშვილი; . ბოჭიოძე.

 

2013 . 17-18 მაისს საქართველოს ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო საბჭომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მესამე კორპუსში მოაწყო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:" ჟამი მეცნიერებისა, ინტელექტი და საქართველოს მომავალი

 

 

ღონისძიების / გამოცემის სათაური 3

რაიმე ტექსტი ღონისძიების ანდა გამოცემის აღწერილობითვის რაიმე ტექსტი ღონისძიების ანდა გამოცემის აღწერილობითვის რაიმე ტექსტი ღონისძიების ანდა გამოცემის აღწერილობითვის რაიმე ტექსტი ღონისძიების ანდა გამოცემის აღწერილობითვის